Sanna Saimi Kuikka Eurajoen Kristillisen opiston rehtoriksi

Eurajoen kristillisen opiston rehtoriksi on valittu musiikkipedagogi (YAMK) ja aikuiskouluttaja Sanna Saimi Kuikka. Opiston kannatusyhdistyksen hallitus valitsi hänet tehtävään 22 hakijan joukosta.

Sanna Saimi Kuikka aloittaa uudessa tehtävässään vuodenvaihteessa, jolloin opiston nykyinen rehtori TM Mirja Vuoristo siirtyy eläkkeelle.

Sanna Saimi Kuikka on työskennellyt Palmgren-konservatoriossa musiikkipedagogina vuodesta 2001 lähtien. Lukuvuodet 2013-2014 ja 2015-2017 hän toimi konservatorion johtoryhmässä taiteen perusopetuksen apulaisrehtorina ja koulutussuunnittelijana. Hän on vastannut useita vuosia myös konservatorion ammatillisten opiskelijoiden erityistuesta.

Aikuiskouluttajana Sanna Saimi Kuikka on toiminut niin Satakunnan Ammattikorkeakoulun, Sibelius-Akatemian, Porin kaupungin, Ulvilan seurakunnan kuin Turun kristillisen opiston eri tehtävissä.

Viime vuosina Sanna Saimi Kuikka on opiskellut oppilaitoshallintoon, työyhteisöosaamiseen, työhyvinvointiin ja johtamiseen liittyviä kokonaisuuksia. Erityisen kiinnostunut hän on dialogisuudesta ja jaetun johtamisen mahdollisuuksista esimiestehtävissä.

Sanna Saimi Kuikalla on pitkä ja monipuolinen kokemus muusikkona ja laulajana, niin kuoroissa kuin solistina.

Lisätietoja:

Sanna Saimi Kuikka, opiston tuleva rehtori, sanna.kuikka@edupori.fi
Lassi Jaakkola, opiston kannatusyhdistyksen hallituksen pj, 050 5982020, jaakkolan.lassi@gmail.com