Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistyksen hallitus on valinnut opiston uudeksi rehtoriksi KM Katri Laakkosen. Laakkonen siirtyy talon sisällä hoitamaan uutta tehtävää tämän syksyn aikana.

Katri Laakkonen on 50-vuotias kasvatus- ja opetusalan ammattilainen Raumalta.

Katri on kulkenut pitkän koulutus- ja työuran kirkon nuorisotyönohjaajasta johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi ja luokanopettajaksi.

Tällä hetkellä hän toimii opiston ammatillisesta koulutuksesta vastaavana opettajana.

Aiemmat koulutukset ja työkokemukset antavat hyvää pohjaa opiston arvojen ja perinteen vaalimiseen, pedagogiseen johtamiseen ja esimiestyöhön.