EKO on elämistä, kokemista ja oppimista

Eurajoen kristillinen opisto on Suomen rukoilevaisten liikkeen vuonna 1926 perustama ja ylläpitämä kansanopisto.

Opiston arvot ovat yksilöllisyys, yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus.

Peruskoululinja, ammatilliset sekä vapaatavoitteiset koulutukset muodostavat kokonaisuuden, jossa eri-ikäiset oppijat voivat olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa kauniissa ja viihtyisässä oppimisympäristössä.