Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto 150 osp

Osaamisalat

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, Perhepäivähoidon osaamisala

Ajankohta

23.8.2021 (kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan 1–1,5 vuotta)

Sisällön kuvaus

Tutkinnon suorittaja osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimii vastuullisena kasvattajana.

Tutkinnot muodostuvat yhteisestä ja osaamisalakohtaisista pakollisista sekä valinnaisista tutkinnon osista. Koulutus koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä ja työelämässä oppimisesta. Opetus on päiväkoulutusta.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Perhepäivähoidon osaamisala