Aloita korkeakouluopinnot meillä vuosi EKOssa ei vie ensikertalaiskiintiötäsi korkeakouluhaussa

Osaamisalat

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, Perhepäivähoidon osaamisala

Seuraava koulutus alkaa:

5.8.2024 (kesto 1-1,5 vuotta)

Valintakokeet järjestetään opistolla ja hakijoille lähetetään henkilökohtainen kutsu. Valintakokeet sisältävät ryhmäkeskustelun, yksilöhaastattelun ja kirjoitelman kirjoittamisen. Mukaan tarvitset kopiot opiskelu- ja työtodistuksista.

Sisällön kuvaus

Tutkinnon suorittaja osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Koulunkäynninohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimii vastuullisena kasvattajana.

Tutkinnot muodostuvat yhteisestä ja osaamisalakohtaisista pakollisista sekä valinnaisista tutkinnon osista. Koulutus koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä ja työelämässä oppimisesta. Opetus on päiväkoulutusta.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Perhepäivähoidon osaamisala