Varhaisiän musiikkikasvatus 3 op

Aloita korkeakouluopinnot meillä vuosi EKOssa ei vie ensikertalaiskiintiötäsi korkeakouluhaussa

täydennyskoulutus yhteistyössä Taideyliopisto Sibelius-akatemian kanssa

Kevät 2023 (pävämäärä ilmoitetaan myöhemmin)

Kohderyhmä

Musiikkia lasten kanssa työssään käyttävät varhaiskasvatusalan työntekijät, seurakunnan lastenohjaajat sekä soitonopettajat ja kanttorit, jotka haluavat valmiuden toimia varhaisiän musiikkikasvatusopettajan sijaisena sekä muut täydennyskoulutuksesta kiinnostuneet. Osallistujilta ei edellytetä edeltäviä musiikin ammattiopintoja.

Koulutuksen tavoite: Opiskelija oppii soveltamaan omaksumiaan tietoja ja taitoja 0–7-vuotiaiden lasten ohjauksessa ja soveltamaan erilaisia musiikkikasvatusmenetelmiä varhaiskasvatukseen sekä kehittää opetustaidollisia ja musiikillisia valmiuksiaan alle kouluikäisten kanssa työskentelyä varten.

Koulutuksen sisältö

Varhaisiän musiikkikasvatuksen pedagogiikka, musiikilliset työtavat, musiikkitoiminnan suunnittelu, lapsen musiikillinen kasvu, kansan- ja maailmanmusiikki varhaiskasvatuksessa ja musiikin integrointi muihin taideaineisiin.

Koulutus sisältää lähiopetusta 40 t sekä oman oppimistehtävän suorittamisen 40 t

Oma oppimistehtävä voi sisältää esim. oman materiaalin tai opetustuokion suunnittelun, toteutuksen ja reflektoinnin.

  • Opettajina Soili Perkiö, säveltäjä ja Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen lehtori
  • Saija Santavirta, MuM, klarinetinsoitonopettaja, varhaisiän musiikinopettaja, Mutameijarit-lastenmusiikkibändi
  • Sara Langén, MuM, Turun Yliopisto, Rauman OKL Musiikkikasvatuksen yliopisto-opettaja, varhaisiän musiikinopettaja sellonsoitonopettaja
  • Anne Kuusiluoto, Musiikkipedagogi, varhaisiän musiikinopettaja
  • Muita alan asiantuntijoita