Aikuisten perusopetus

Perusopetuksen linjalla voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän yhden lukuvuoden aikana. Koulutukseen hakevalla täytyy olla riittävät opiskelutaidot sekä sellainen opetuskielen (suomen kielen) taito, että selviytyy opinnoista.

Ajankohta

16.8.2021–27.5.2022

Sisällön kuvaus

  • Opiskellaan peruskoulun 7.–9.-luokkia vastaavat oppimäärät kurssimuotoisesti.
  • Kaikille yhteisten oppiaineiden lisäksi koulutuksessa on paljon valinnaisaineita mm. kotitalous, musiikki, kuvaamataito ja liikunta
  • Runsaasti opinto-ohjausta ja mahdollisuus suorittaa hygieniapassi

Kohderyhmät

  • Peruskoulun keskeyttäneet tai oppivelvollisuusiän ohittaneet, vähintään 17-vuotiaat, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus
  • Päättötodistuksen yli kaksi vuotta sitten saaneet aineopintoja opiskelevat

Pääsyvaatimukset

Oppivelvollisuusiän ylittänyt (vähintään 17-vuotias)

Kustannukset

Opetus, asuminen 2hh huoneessa ja ruokailu ovat maksuttomia ilman päättötodistusta oleville. Päättötodistuksen saaneille asuminen on maksullista oppilaitoksen asuntolassa.

Hakeminen

Haku alla olevalla hakulomakkeella.

Lisätiedot

Rehtori Mirja Vuoristo p. 040 524 7480, mirja.vuoristo@eko.fi tai opiston toimisto: opisto@eko.fi, p. 044 721 4802