Perusopetuksen linjalla voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän yhden lukuvuoden aikana. Koulutukseen hakevalla täytyy olla riittävät opiskelutaidot sekä sellainen opetuskielen (suomen kielen) taito, että selviytyy opinnoista.

Ajankohta

12.8.2024-23.5.2025

  • Opiskellaan peruskoulun 7.–9.-luokkia vastaavat oppimäärät kurssimuotoisesti.
  • Kaikille yhteisten oppiaineiden lisäksi koulutuksessa on paljon valinnaisaineita mm. kotitalous, musiikki, kuvaamataito ja liikunta
  • Runsaasti opinto-ohjausta ja mahdollisuus suorittaa hygieniapassi

Kohderyhmät

  • Peruskoulun keskeyttäneet tai oppivelvollisuusiän ohittaneet, vähintään 17-vuotiaat, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus
  • Päättötodistuksen yli kaksi vuotta sitten saaneet aineopintoja opiskelevat

Pääsyvaatimukset

Oppivelvollisuusiän ylittänyt (vähintään 17-vuotias)

Kustannukset

Opetus, asuminen 2hh huoneessa ja ruokailu ovat maksuttomia ilman päättötodistusta oleville. Päättötodistuksen saaneille asuminen on maksullista oppilaitoksen asuntolassa.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Lisätiedot

opisto@eko.fi, p. 044 721 4802