Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille

Perusopetuksen alku- ja päättövaiheen opinnot

Tule opiskelemaan suomalaista peruskoulututkintoa!

Tavoite

Suorittaa suomalaisen peruskoulun oppimäärä tai osia siitä sekä saada valmiudet siirtyä jatko-opintoihin tai työelämään.

Pääsyvaatimukset

Vähintään 17-vuotiaat luku- ja kirjoitustaitoiset, joilla ei ole suomalaista perusopetuksen päättötodistusta.

Ajankohta

16.8.2021–

Sisällön kuvaus

Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille -koulutus jaetaan alku- ja päättövaiheeseen.

Alkuvaihe

Alkuvaiheen opintoihin sisältyy suomen kielen perusteita ja arkikieltä. Tämän lisäksi opiskellaan muita opetussuunnitelman mukaisia alkuvaiheen kursseja.

Alkuvaihe kestää 0–2 vuotta opiskelijan lähtötasosta ja opinnoissa menestymisestä riippuen. Alkuvaiheen opinnot kestävät niin kauan, kunnes opiskelijalla on perustiedot ja -taidot sekä opiskeluvalmiudet suoritua varsinaisessa aikuisten perusopetuksessa (päättövaihe)

Päättövaihe

Päättovaiheen opinnot sisältävät yhteensä 46 kurssia. Opiskeltavat aineet ovat suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, englanti, matematiikka, ruotsi, kemia, fysiikka, historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto, biologia, maantieto sekä opintojen ohjaus ja työelämätieto. Lisäksi opinnot sisältävät valinnaisia kursseja.

Päättövaihe kestää 1,5–2 vuotta. Päättövaiheen kielitaitovaatimus on A2.1.

Opiskelu EKOssa

  • Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma.

  • Jokainen opiskelija saa ohjausta ja tukea oman opinpolkunsa rakentamiseen.

  • Koulutus on kokopäiväopiskelua.

  • Koulutus on maksuton ja sisältää ruuan.

  • Mahdollisuus asuntolapaikkaan

Katso opiskelusta tehty video 

 

Kohderyhmät

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille aikuisille, jotka tarvitsevat suomalaisen perusopetuksen päättötodistuksen ja opiskeluvalmiuksia jatkaakseen opintoja toisella asteella tai työllistyäkseen.

Hakeminen

Koulutuksessa on vapaita paikkoja. Haku alla olevalla lomakkeella.

Linjanjohtaja
Ella Saarinen puh. 044 721 4804, ella.saarinen@eko.fi

Lisätiedot

Eurajoen kristillisen opiston toimisto: puh. 044 721 4802, opisto@eko.fi