Oletko kohdannut työssäsi tai arjen kasvatustilanteissa oppimisen tai käyttäytymisen pulmia? Erityispedagogiikka etsii keinoja antaa tukea lapsen, nuoren ja aikuisen oppimiselle ja osallisuudelle.

Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään tukea tarvitsevien kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erilaisuutta, vammaisuutta ja tuen tarpeita tarkastellaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista. Tutkittu tieto auttaa antamaan yksilöllistä tukea erilaisille oppijoille.

Erityispedagogiikan opiskelu antaa pedagogisia valmiuksia käytännön kasvatus-, ohjaus- ja opetustilanteisiin erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskenteleville, kun tavanomaiset tavat toimia eivät riitä. Erityispedagogiikan opinnot sopivat varhaiskasvattajille, opettajille, aikuiskouluttajille, vammaistyössä mukana oleville sekä hoito-, sosiaali- ja kuntoutusalalla työskenteleville tai näille aloille aikovat. Opintojen sisällöt puhuttelevat jokaista kasvattajaa sekä muita lasten ja nuorten arjen jakavia ihmisiä.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Jos olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ja erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot, voit hakea suoraan kasvatustieteiden maisteriopintoihin.

Erityispedagogiikan perusopinnot järjestetään yhteistyössä Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa. Opistolla sinulla tulee olemaan koko opintojen ajan tuutorina toimivan erityisopettajan ja ryhmän tuki. Luennot ovat etäluentoja. Kaikki opintojaksot sisältävät myös oppimistehtäviä, esseitä tai tenttejä.

Aika:

Syyskuu 2024 – huhtikuu 2025 (tarkentuu kevään 2024 aikana)

Sisältö:

Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) suorittanut opiskelija ymmärtää erityispedagogisia ilmiöitä ja näkökulmia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla sekä eri elämänvaiheissa ja tuntee erityispedagogiikan tieteenalan keskeisiä käsitteitä ja teoriasuuntauksia. Opetussuunnitelma uudistuu lukuvuodelle 2024-2025. Tarkempi opetussuunnitelma:

Erityispedagogiikan perusopinnot_ OPS 2024.pdf

Opintokokonaisuuteen sisältyvät jaksot:

ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op)

ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op)

ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja osallisuus (5 op)

ERIP104 Oppimisen vaikeuksien määrittely ja tunnistaminen (5 op)

ERIP105 Oppimisen tukeminen (5 op)

Hinta:

Hinta 350 euroa. Maksu sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston maksut.

Hakeutuminen:

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Lisätiedot: opisto@eko.fi tai 0447214802