HYVINVOINNIN KAUDET

Ota Vuosi Itsellesi – Kehity Hierojaksi Luonnon Helmassa!

Kaipaatko välivuotta täynnä merkityksellistä tekemistä ja ammatillista kasvua? Opiston hyvinvointi, hieronta ja fysioterapia -koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden kukoistaa luonnon ympäröimänä. Tämä on tilaisuutesi rakentaa tulevaisuutesi uudelleen. Opiston kattava koulutus mahdollistaa sinulle ammatin, jonka avulla voit auttaa muita ja samalla kokea hyvinvointia omasta työstäsi. EKO-opiston yleissivistävä opintovuosi antaa sinulle valmiudet hierojan näyttötutkinnon suorittamiseen sekä monipuoliset eväät myös muiden sosiaali- ja terveysalan ammattien opiskeluun.On aika suunnitella tulevaisuutesi uudelleen. Hierojan ammatti tarjoaa joustavuutta ja mahdollisuuksia sivutyönä. Opiston koulutus antaa sinulle tarvittavat taidot menestyäksesi tällä alalla. Aloita Matkasi Hierojaksi Tänään!

Ota ensimmäinen askel kohti uutta ammattia ja merkityksellistä välivuotta. Ilmoittaudu koulutukseemme ja anna itsellesi mahdollisuus kasvaa ammatillisesti luonnon helmassa. Opisto sijaitsee luonnonkauniilla paikalla, tarjoten sinulle mahdollisuuden yhdistää ammatillinen kehitys ja luonnon läheisyys. Nauti rauhasta ja inspiroidu uusista mahdollisuuksista! Tule mukaan ja tee vuodestasi hyvinvoinnin vuosi! Lähde hyvän olon matkalle luonnon läheisyyteen!

Ajankohta

26.8.2024-23.5.2025

Syyslukukauden aikana opiskelijat perehtyvät hieronnan eri osa-alueisiin, ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Opittua harjoitellaan omalla EKOn klinikalla. Lisäksi opiskelijat saavat hyvän käsityksen siitä, mitä fysioterapian koulutukseen kuuluu, ja jos he haluavat myöhemmin hakeutua opiskelemaan fysioterapeutin tutkinnon, heillä on hyvät pohjatiedot sitä varten. Koska moni fysioterapian tai hieronnan alalta valmistuva alkaa jossakin vaiheessa elämäänsä yrittäjäksi, EKO-opiston Fysioterapian ja hieronnan linjaan on sisällytetty myös yrittäjyysosio.

Kevätlukukaudella opinnot keskittyvät kansansairauksiin sekä elintapojen vaikutukseen ihmisen hyvinvoinnissa ja terveydessä sekä saadaan valmiuksia liikunnan suunnitteluun, ohjaamiseen ja ohjaamistilanteiden vuorovaikutukseen. Koulutus sopii siten myös liikunnanohjaajan, liikuntaneuvojan tai toimintaterapeutin työstä kiinnostuneille. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia esimerkiksi liikuntaneuvojan pääsykokeisiin sekä mahdollisuuden tehdä hierojan näyttötutkinto yhteistyöoppilaitoksessa.

Opintovuosi EKOssa ei vaikuta paikkaasi ensikertalaiskiintiössä, joten voit edelleen hakea ensikertalaisena korkeakouluihin.

Kaikenikäiset ovat tervetulleita EKO-opistoon, ja pääsyvaatimuksemme ovat perusopetuksen päättötodistus ja kiinnostus alaa kohtaan.

Fysioterapian ja hieronnan opiskelu EKO-opistossa

EKO-opiston opintojen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu opetuksen henkilökohtaisuus. Huomioimme jokaisen opiskelijan yksilöllisesti ja varmistamme, että kaikki saavat riittävästi tukea – meillä kukaan ei jää yksin. Lisäksi opistolla on kuraattori, jonka luona opiskelijat saavat vapaasti käydä keskustelemassa.

EKO-opistossa kaikki opiskelijat ovat yhteisön jäseniä, mikä mahdollistaa erilaisten asiakaskohtaamisten harjoittelun yhdessä muiden kanssa. Yhteisöllisyys näkyy kaikessa opetuksessamme, ja erikoisosaamistamme onkin opettaa niitä vuorovaikutustaitoja, joita opiskelijat tarvitsevat tulevissa ammateissaan. Kursseillamme harjoitellaan esimerkiksi hierojan ja fysioterapeutin rooleja asiakastapaamisissa, sillä opiskelijat oppivat hieronnan ja fysioterapian prosessit, joissa asiakkaiden vastaanottaminen on keskeisessä roolissa. Lisäksi opiskelijat harjoittelevat fysioterapeuttisen näkökulman ottamista asiakaskohtaamisissa.

Hieronnan ja fysioterapian koulutuksen keskeiset kokonaisuudet

Hieronta ja vastaanottotoiminta:

Opiskelijat oppivat klassisen hieronnan teoriaa ja käytäntöä, ja heillä on vuoden jälkeen valmiudet hieronnan näyttötutkinnon suorittamiseen. Kuten monilla muillakin aloilla, myös terveys- ja hyvinvointialan ammateissa asiakkaan kohtaaminen on tärkeä taito. Meillä opiskelijat oppivat kattavat vuorovaikutustaidot, jotta asiakkaalta osataan kysyä olennaisia kysymyksiä ja häntä voidaan auttaa tilanteeseen sopivin keinoin.

Fysioterapian perusteet:

Opintovuoden jälkeen fysioterapian ala ja sen käsitteet ovat opiskelijalle tuttuja, mikä on hyödyksi, jos tavoitteena on hakeutua opiskelemaan fysioterapeutiksi. EKOssa opiskellaan esimerkiksi fysioterapian toiminta-ajatus, teoriapohja, prosessi sekä yleisimpiä menetelmiä.

Anatomia ja fysiologia:

Opiskelijat oppivat tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen ja toiminnan perusteet, jotka ovat tärkeää pohjatietoa kaikissa terveys- ja liikunta-alojen ammateissa. Kyky tunnistaa luuston ja lihaksiston osat muodostaa vankan perustan esimerkiksi hierojan tai fysioterapeutin uralle.

Liikunta ja liikunnan ohjaus:

Opintojen myötä opiskelija tuntee liikunnan ohjaamisen periaatteet, sekä tiedostaa, millä eri tavoin liikunnalla voidaan vaikuttaa kehon hyvinvointiin. Ohjaus- ja opetusmenetelmät kuuluvat myös fysioterapian tärkeimpiin hoitokeinoihin.

Kansansairaudet:

Opintovuoden aikana opiskelija oppii muun muassa tunnistamaan yleisimmät tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja osaa käyttää oppimaansa hyödyksi asiakkaan ohjaamisessa sekä hoitosuunnitelman muodostamisessa.

Elintavat ja hyvinvointi:

Opintojen myötä opiskelija tuntee erilaisten elintapojen vaikutukset terveyteen, sekä osaa opastaa asiakasta tälle sopivista elintavoista hyvinvoinnin parantamiseksi.

Yrittäjyys:

Opiskelijat oppivat kattavasti yrityksen perustamisesta, siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä yrittäjänä toimimisesta, sillä on yleistä, että hierojaksi kouluttautuvat ihmiset perustavat oman yrityksen jossakin vaiheessa urapolkuaan.

Ergonomia:

Opinnoissamme opiskelija oppii tunnistamaan ergonomian vaikutuksen ihmisen hyvinvointiin. Etenkin nykypäivänä sen merkitys on kasvanut, sillä istumatyöt ovat yleistyneet, ja siksi esimerkiksi toimistojen työskentelyolosuhteista olisi tärkeää pitää yhä enemmän huolta.

Nivelen mobilisointi:

EKO-opintovuoden aikana opiskelija oppii, miten nivelten liikkuvuutta voidaan parantaa mobilisoinnilla, ja millaisiin tilanteisiin se sopii hoitomenetelmäksi. Nivelten liikkuvuuden lisääminen on keskeinen osa tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen hoitoa.

Katso esittely Fysioterapian ja hieronnan linjasta!

Annamme sinulle valmiudet hieronnan näyttötutkintoon ja eri valintakokeisiin

Opintovuosi EKOssa antaa sinulle kattavat pohjatiedot suorittaa hieronnan näyttötutkinto. Opinnoissa keskitytään klassiseen hierontaan ja sen teoriaan ja käytäntöön, mutta opintojen myötä opit myös tunnistamaan erot eri hierontatyyppien välillä. Opit esimerkiksi erottamaan, milloin asiakas tarvitsee lymfahierontaa tai faskiahierontaa, ja tiedät periaatteet näiden hoitomenetelmien takana. Linjan opintojen aikana opiskelijat oppivat myös tunnistamaan yleisimpiä työ- ja toimintakyvyn häiriöitä sekä tutkimaan asiakkaan näyttötutkinnon osaamistason mukaisella tarkkuudella.

Hieronnan näyttötutkinnon suorittaminen voi avata ovia monenlaisiin mahdollisuuksiin. Esimerkiksi fysioterapeutiksi kouluttaudutaan ammattikorkeakoulussa, mikä tarkoittaa sitä, että hakijalla täytyy olla suoritettuna toisen asteen tutkinto. Koska annamme valmiudet hierojan näyttötutkinnon suorittamiseen, EKO-opintovuoden ja näyttötutkinnon jälkeen sinulla voi olla sekä ammatti että mahdollisuus hakea opiskelemaan fysioterapiaa tai esimerkiksi toimintaterapiaa.

Hieronnan näyttötutkintoja ei suoriteta EKO-opistossa, mutta ohjeistamme opiskelijaa vaihtoehtoisista suorituspaikoista. Näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta vastaavat Opetushallituksen asettamat tutkintotoimikunnat, joihin kuuluu edustajia työnantajien, työntekijöiden, opettajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien joukosta. Näyttötutkinnossa opiskelija osoittaa osaamisensa tutkinnon perusteissa vaadittavasta osaamisesta.

Hierojan näyttötutkinnossa osoitettava osaaminen

Hieronnan näyttötutkinnon suorittajaa arvioidaan seuraavista asioista:

  • Hän osaa työskennellä itsenäisesti ja vastuullisesti sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalan asiakaspalvelutehtävissä.
  • Hän edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ohjaamalla heitä terveellisiin elämäntapoihin ja kannustamalla heitä pitämään omaa toimintakykyään aktiivisesti yllä sekä edistämään sitä.
  • Hän osaa hieroa eri-ikäisiä, terveitä ja eri kansansairauksia sairastavia ihmisiä suunnitelmallisesti ja turvallisesti ja käyttää moniammatillista asiantuntijaverkostoa oman työnsä tukena.

Lähde: Opetushallitus

Opistovuosi oppivelvollisille – Peruskoulun jälkeen EKO-opistoon

EKO-opiston fysioterapian ja hieronnan linja sopii myös peruskoulusta valmistuneille nuorille, joilla on vielä oppivelvollisuutta jäljellä, ja jotka ovat kiinnostuneita suuntautumaan liikunta- ja hyvinvointialalle. Oppivelvollisen opiskelijan opinnot voidaan suunnitella yksilöllisesti niin, että mukaan saadaan fysioterapian ja hieronnan opetuksen lisäksi yleisiä oppiaineita, ja näin oppivelvollisuus täyttyy. EKO-opistossa nuori vahvistaa opiskelutaitojaan, saa opiskella itselleen mieluista alaa ja saa valmiudet jatkaa toisen asteen koulutukseen.

Yhteisöllistä opiskeluarkea kauniissa ympäristössä

EKO-opisto sijaitsee kauniissa Eurajoen maisemissa, ja puitteet opiskeluun ovat hyvät. Arki EKOssa on yhteisöllistä myös opiskelun ulkopuolella, ja opiston välittömässä läheisyydessä on kattavat liikuntamahdollisuudet.

EKO-opiston opiskelijoilla on mahdollisuus majoittua yhteisissä tiloissa. Vaikka sinulla olisi oma asunto, opistolla asumista kannattaa harkita, sillä edulliseen kokonaishintaamme kuuluu majoituksen lisäksi myös ruokailu.

Kustannukset

Kotoa käyvä: 335 € / kk (sisältää opetuksen, lounaan ja iltapäiväkahvin). Opiskelupaikan vahvistuksen yhteydessä peritään 50 € ennakkomaksu. Ennakko hyvitetään ensimmäisen kuukauden laskussa.

Opistolla asuva: Asuntola 460 € / kk (sisältää opetuksen, asumisen 2 hh huoneessa, aamupalan, lounaan, iltapäiväkahvin ja päivällisen lähiopetuspäivinä)

1 hh lisämaksu 25 € / viikko (1 hh huoneita rajoitettu määrä)

Viikonloppumaksu 10€, viikonloppuisin ei ruokailuja

Koulutus kuuluu Kelan opintotuen (opintoraha ja asumislisä) piiriin.

Opintoseteliavustus

Koulutukseen on mahdollista hakea opintoseteliavustusta. Opintoseteliä voivat hakea työttöminä työnhakijoina olevat sekä vailla 2. asteen koulutusta olevat.

Lisätiedot

opisto@eko.fi, p. 044 721 4802

ILMOITTAUDU TÄSTÄ 12.8.2024 mennessä!