Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)

Oletko kiinnostunut ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä? Haluatko eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden tai akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen? Tavoitteletko pääsyä opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin? Tule opiskelemaan kasvatustiedettä, jonka ilmiölähtöisissä opinnoissa lähtökohtana ovat todellisen maailman kasvatustieteelliset ilmiöt.

Kasvatustieteet tutkivat ihmisen kasvua ja oppimista läpi elämänkulun. Kasvatustieteiden perusopinnoista saat monipuolisia valmiuksia kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, tehtäviin. Koulutuksessa tutustutaan kasvatustieteen eri näkökulmiin ja tutkimusaiheisiin sekä tarkastellaan eri-ikäisten ihmisten kehitystä, ohjaamista ja opetusta ilmiölähtöisesti.

Kasvatustieteen opinnot sopivat varhaiskasvattajille, opettajille, aikuiskouluttajille, hoito-, sosiaali- ja kuntoutusalalla työskenteleville tai näille aloille aikovat. Opintoihin voi osallistua ilman pohjakoulutus- ja pääsyvaatimuksia. Opintojen sisällöt puhuttelevat jokaista kasvattajaa sekä muita lasten ja nuorten arjen jakavia ihmisiä.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Jos olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ja kasvatustieteen perus- ja aineopinnot, voit hakea suoraan kasvatustieteiden maisteriopintoihin.

Kasvatustieteen perusopinnot järjestetään yhteistyössä Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa. Opistolla sinulla tulee olemaan koko opintojen ajan tuutorina toimivan opettajan ja ryhmän tuki. Luennot ovat etäluentoja. Kaikki opintojaksot sisältävät myös oppimistehtäviä, esseitä tai tenttejä.

Sisältö:

  • KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op)
  • KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op)
  • KTKP020 Kestävä kasvatus ja yhteiskunta (5 op)
  • KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op)
  • KTKP040 Tieteellinen tieto ja ajattelu (5 op)
  • KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)

Aikataulu ja suoritustapa:

Hintatiedot:

  • Hinta 350 euroa. Maksu sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston maksut.
  • Lisätietoja opisto@eko.fi tai 0447214802

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu opintoihin alla olevalla lomakkeella viimeistään 6.9.2024

Ilmoittaudu tästä