Musiikkia neljäsosa vuotta tai kokonainen vuosi!

Kaipaatko välivuotta täynnä merkityksellistä tekemistä ja ammatillista kasvua? Opiston musiikkilinja tarjoaa sinulle mahdollisuuden kukoistaa luonnon ympäröimänä. Tämä on tilaisuutesi rakentaa tulevaisuutesi uudelleen. Opiston kattava koulutus mahdollistaa sinulle välivuoden, uusien taitojen oppimisen ja valmentautumisen tuleviin ammatillisiin opintoihin. On aika suunnitella tulevaisuutesi uudelleen!

Onko haaveenasi päästä opiskelemaan muusikoksi, tai haluatko kehittää musiikillisia taitojasi vaikkapa töitäsi varten? Jos harrastat laulua tai jonkin instrumentin soittoa, EKO-opistovuoden aikana pääset syventämään osaamistasi valitsemallasi musiikin osa-alueella, ja jos tavoitteenasi on esimerkiksi musiikkialan tutkinto ammattikoulusta tai ammattikorkeakoulusta, voimme valmentaa sinua niiden valintakokeita varten.

Ota ensimmäinen askel kohti uutta ammattia ja merkityksellistä välivuotta. Ilmoittaudu koulutukseemme ja anna itsellesi mahdollisuus kasvaa ammatillisesti luonnon helmassa. Opisto sijaitsee luonnonkauniilla paikalla, tarjoten sinulle mahdollisuuden yhdistää ammatillinen kehitys ja luonnon läheisyys. Nauti rauhasta ja inspiroidu uusista mahdollisuuksista!

Ajankohta

26.8.2024-23.5.2025

Musiikkilinjalla voi opiskella koko lukuvuoden tai valita opintotarjonnasta itselle sopivat sisällöt ja aikataulut. Opintojen painopiste on syyslukaudella bändisoitossa ja keväällä musikaalissa ja laulussa. Meillä EKO-opistossa voit opiskella musiikin perusteita alkeista lähtien. Periaatteenamme on, että jokainen opiskelijamme saa edetä omalta lähtötasoltaan. Opistovuonna lähiopetusta järjestetään 25 tuntia viikossa, ja opistovuoden kokonaiskesto on 36 opintoviikkoa. Teemme yhteistyötä lähiseudun musiikkiopistojen ja Palmgren-konservatorion kanssa. Musiikkilinjan opinnot tarjoavat valmiuksia musiikkialan opiskeluun yleisesti. Opintovuosi EKOssa ei vaikuta paikkaasi ensikertalaiskiintiössä, joten voit edelleen hakea ensikertalaisena korkeakouluihin.

Kaikenikäiset ovat tervetulleita EKO-opistoon, ja pääsyvaatimuksemme ovat oppivelvollisuuden suorittaminen ja musiikin perustaidot. Musiikkilinjan opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Opistovuosi EKOssa voisi sopia sinulle, jos

  • olet esimerkiksi opettaja, nuoriso-ohjaaja, lastenohjaaja tai yhteisöpedagogi, ja hyödynnät musiikkia työssäsi
  • olet peruskoulusta tai lukiosta valmistunut nuori, joka haaveilee muusikon ammatista tai sellaisesta työstä, jossa musiikin osaaminen on etu
  • pidät luovaa välivuotta
  • olet musikaalinen ihminen, ja haluat vahvistaa musiikillisia taitojasi
  • tähtäät musiikin ammattilaiseksi.

Musiikin opiskelu EKO-opistossa

EKO-opiston musiikkiopintojen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu opetuksen henkilökohtaisuus. Huomioimme jokaisen opiskelijan yksilöllisesti ja varmistamme, että kaikki saavat riittävästi tukea – meillä kukaan ei jää yksin. Lisäksi opistolla on kuraattori, jonka luona opiskelijat saavat vapaasti käydä keskustelemassa.

EKO-opistossa musiikkilinjan opiskelijat voivat vaikuttaa opetuksen sisältöön monipuolisesti: sen lisäksi, että jokainen opiskelija valitsee itse opintojensa painotuksen, lukujärjestyksen sisältöä on mahdollista muuttaa myös opiskelijoiden yhteisen mielenkiinnon mukaan. Opinnoissa keskitytään eniten käytännön taitoihin, ja teoriaa käytetään niiden tukemiseen.

Vaikka jokainen opiskelija valitsee opintoihinsa mieleisensä painotuksen, kaikki opiskelijat muodostavat yhtenäisen musiikkilinjan. Linjan kaikki opiskelijat osallistuvat EKO-opiston ja Eurajoen lukion musiikkinäytelmäprojektiin.

Musiikin opiskelun keskeiset kokonaisuudet EKO-opistossa

Opiskelija määrittelee oman tavoitteensa opistovuoden alussa, ja me EKO-opistolla autamme häntä sen saavuttamisessa. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tutkinto musiikin alalla, tai oman osaamisen vahvistaminen jollakin tietyllä musiikin osa-alueella. Lisäksi kaikkien musiikkilinjan opiskelijoiden opintovuosi koostuu seuraavista osista:

Pääaineen yksityisopetus:

EKO-opistovuoteen kuuluu henkilökohtaisia instrumenttitunteja, joilla käydään läpi opiskelijan instrumentin tekniikkaa ja ohjelmistoa.

Bändisoitto/yhteismusisointi:

Vuoden aikana bändissä soittaminen ja yhteismusisointi tulevat opiskelijalle tutuiksi, ja musiikkilinjan opiskelijat pääsevät harjoittelemaan esiintymistaitojaan myös käytännössä, sillä musiikkilinjan opiskelijat järjestävät useita esityksiä vuoden eri juhliin sekä yhden laajemman konsertin.

Musiikin hahmottamisaineet:

Musiikin opintoihin kuuluu musiikin teorian opiskelua ja nuotinluvun, nuotinkirjoitustaidon sekä transkriptiotaidon harjoittamista. Musiikin hahmottamisaineet ovat tärkeä osa opistovuoden opintoja, ja niiden hallitseminen on keskeistä musiikkialan valintakokeissa.

Luova soittaminen ja improvisointi:

Opiskelija harjoittelee heittäytymistaitojaan oman instrumenttinsa kanssa tai laulaen. Tätä harjoitellaan kuuntelemalla toisten soittoa ja opettelemalla reagoimaan siihen.

Henkilökohtainen ohjaus:

Opintovuoden alussa jokaiselle opiskelijalle luodaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja tavoitteet. Vuoden aikana opiskelijan kanssa tarkastellaan, onko tavoitteita kohti menty, ja ovatko ne pysyneet samoina. EKO-opistossa kaikki opiskelijat saavat henkilökohtaista ohjausta.

Projektit, esiintymiset:

Musiikkilinjan opintoihin kuuluu projektitunteja, joilla valmistellaan vuoden mittaan pidettäviä esiintymisiä. EKO-opiston musiikkilinjan opiskelijat esiintyvät niin EKOn omissa juhlissa kuin muissakin tilaisuuksissa.

Oman opintopolun jatkosuunnitelmien laatiminen:

Opiskelija pohtii ja suunnittelee omaa opintopolkuaan opinto-ohjaajan kanssa. Näin opiskelija voi suuntautua opistovuoden aikana omia tavoitteitaan kohti.

Oman painotuksen mukainen opetus:

Vaikka EKO-opiston musiikkilinjan opiskelijoiden lukujärjestys on kaikille samanlainen, opiskelijan itse määrittämiä tavoitteita tuetaan ja ohjataan yksilöllisesti, ja hän saa perehtyä haluamaansa musiikin osa-alueeseen.

Vuoden 2015–2016 musiikkilinjan opiskelija Aksel Kankaanranta osallistui vuoden 2020 Uuden musiikin kilpailuun. Katso Akselin esitys

Musiikkilinjan opintojen painotusvaihtoehdot

Opintovuoden aikana EKO-opiston musiikkilinjan opiskelija valitsee itselleen mieluisimman osa-alueen, johon hänen opintonsa painottuvat. Jokainen opiskelija kokoaa oman opintopolkunsa tavoitteet ja sisällön linjanjohtajan kanssa ja etenee opinnoissaan yksilöllisesti. Opiskelija valitsee opintojensa painotuksen musiikkilinjalla seuraavista vaihtoehdoista:

Muusikko:

Muusikon opinnoissa painotetaan esiintymistaitoja, oman instrumentin hallintaa, yhteissoittoa ja ilmaisutaitoa.

Lauluntekijä/sovitus:

Lauluntekijän opinnoissa opiskelija pääsee perehtymään säveltämiseen, sanoittamiseen sekä sovittamiseen, ja tavoitteena on opintovuoden aikana kehittää opiskelijan luovuutta ja luoda omaa musiikkia, ja siihen annetaan opiskelijalle ohjausta ja välineitä.

Musiikkiteknologia:

Musiikkiteknologian suuntautumisvaihtoehdossa painotetaan studiotekniikkaa, liveäänentoistoa sekä digitaalisuutta. Tähän osa-alueeseen suuntautuneet opiskelijat huolehtivat tekniikasta musiikkilinjan opiskelijoiden esiintymisissä.

Musiikkiryhmän ohjaaminen:

Opiskelija perehtyy ryhmänohjaustaitoihin, ohjelmistoon ja tekniikkaan, sekä suorittaa aiheeseen liittyviä projekteja. Tämä painotus antaa eväitä esimerkiksi kuoronjohtajan opintoihin.

Opistovuosi oppivelvollisille – Peruskoulun jälkeen EKO-opistoon

EKO-opiston musiikkilinja sopii myös peruskoulusta valmistuneille nuorille, joilla on vielä oppivelvollisuutta jäljellä, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään musiikillisia taitojaan tai opiskelemaan musiikkialalla. Oppivelvollisen opiskelijan opinnot voidaan suunnitella yksilöllisesti niin, että mukaan saadaan musiikkiopetuksen lisäksi yleisiä oppiaineita, ja näin oppivelvollisuus täyttyy. EKO-opistossa nuori vahvistaa opiskelutaitojaan, saa opiskella itselleen mieluista alaa ja saa valmiudet jatkaa toisen asteen koulutukseen.

Yhteisöllistä opiskeluarkea kauniissa ympäristössä

EKO-opisto sijaitsee kauniissa Eurajoen maisemissa, ja puitteet opiskeluun ovat hyvät. Arki EKOssa on yhteisöllistä myös opiskelun ulkopuolella, ja opiston välittömässä läheisyydessä on kattavat liikuntamahdollisuudet.

EKO-opiston opiskelijoilla on mahdollisuus majoittua yhteisissä tiloissa. Vaikka sinulla olisi oma asunto, opistolla asumista kannattaa harkita, sillä edulliseen kokonaishintaamme kuuluu majoituksen lisäksi myös ruokailu.

Kustannukset

Kotoa käyvä: 350 € / kk (sisältää opetuksen, lounaan ja päiväkahvin)

Opistolla asuva: 480 € / kk (sisältää opetuksen, asumisen 2 hh huoneessa ja ruokailut (aamiainen, lounas, päiväkahvi ja päivällinen))

1 hh lisämaksu 25 € / viikko (1 hh rajoitettu määrä)

Viikonloppumaksu 10 €, viikonloppuisin ei ruokailuja

Opiskelupaikan vahvistuksen yhteydessä peritään 50 € ennakkomaksu. Ennakko hyvitetään ensimmäisen kuukauden laskussa.

Koulutukseen on mahdollista hakea Kelan opintotukea.

Opintoseteliavustus

Koulutukseen on mahdollista hakea opintoseteliavustusta. Avustuksen määrä on n. 100 € / kk kuukausimaksusta. Opintoseteliä voivat hakea työttöminä työnhakijoina olevat (toimitettava todistus asiasta), vailla 2. asteen koulutusta olevat ja eläkkeellä olevat seniorit. Opintoseteliavusta on jaettavissa rajallinen määrä. Rehtori käsittelee hakemukset ennen opintojen alkua.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ 12.8.2024 mennessä

Lisätiedot
opisto@eko.fi, p. 044 721 4802