Haluatko laajentaa näkökulmaasi sekä syventää ja lisätä ammattitaitoasi soveltamalla musiikin terapeuttisia mahdollisuuksia omassa työssäsi? Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellus, jossa musiikkia käytetään apuna psyykkisessä kuntoutuksessa. Musiikkiterapia tutkii musiikin hoitavia, psykologisia ja fysiologisia vaikutuksia.

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa musiikkiterapian perusopinnot (25 op) Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoina, jotka hyväksytään myöhemmin alan ammatillisissa opinnoissa. Musiikkiterapian perusopinnot muodostavat kokonaisuuden, joka koostuu sekä musiikkiterapian omasta ydinsisällöstä että katsauksesta musiikkipsykologiaan. Opintokokonaisuus rakentuu musiikkiterapian lähestymistavoista, teoreettisesta ja menetelmällisestä perustasta, koulutuksen käytännöistä ja sisällöistä sekä tutkimustoiminnan pääsuuntausten ja tulosten kuvauksesta.

Opintoihin sisältyy myös useisiin eri asiakasryhmiin liittyviä terapiakäytäntöjä, toimintamallien kuvauksia ja tapausesimerkkejä. Opettajakuntaan kuuluu siksi myös alamme kokeneimpia kliinikkoja, jotka esittelevät musiikkiterapian kliinistä toimintaa eri näkökulmista. Musiikkipsykologia on musiikkiterapian lähiala, jossa tehdään paljon teoreettista ja empiiristä tutkimusta, joka käsittelee esimerkiksi musiikin ja tunteiden välistä suhdetta, musiikkia ja aivoja sekä musiikin kehollisia ulottuvuuksia. Lähialojen tutkimustieto on sovellettavissa musiikkiterapian käytäntöjen ja mallien kehittämiseen.

Aloita korkeakouluopinnot meillä vuosi EKOssa ei vie ensikertalaiskiintiötäsi korkeakouluhaussa

Ajankohta

9.9.2024-11.4.2025

Sisällön kuvaus

  • Musiikin tuntemus ja terapeuttinen käyttö
  • Musiikkiterapian perusteet
  • Musiikkiterapian teoriaa, lähestymistapoja ja menetelmiä
  • Musiikkiterapian mallit, mentelmät ja tekniikat
  • Musiikkipsykologia
  • Musisointi yhdessä
  • Kirjallinen työ
  • Portfolio ja workshopit
  • Opintokäynnit

Musiikkiterapian koulutus on monimuotokoulutusta. Kerran kuukaudessa järjestetään yksi lähiopetusviikko, joka koostuu luento-opetuksesta, erilaisista ryhmätöistä sekä ryhmätyönohjauksesta. Tutustu opetussuunnitelmaan

Etäopetusjaksot sisältävät itsenäistä opiskelua, käytännön työharjoittelua sekä itsenäisesti toteutettavia kirjallisia töitä. Etätöiden seuranta, ohjaus ja niistä raportointi tapahtuvat vastaaville kouluttajille sähköpostitse. Osa etäopetukseen liittyvästä ohjauksesta annetaan myös kontaktiohjauksena lähiviikoilla. Opettajina toimivat Suomen johtavat musiikkiterapia-alan ammatillisesta opetuksesta vastaavat kouluttajat ja eri toiminta-alueiden asiantuntijat.

Lähiviikot

9.-13.9.2024

30.9.-4.10.2024

4.-8.11.2024

9.-13.12.2024

13.-17.1.2025

3.-7.2.2025

3.-7.3.2025

7.-11.4.2025

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena on 20 vuoden ikä sekä soveltuva ammatillinen tutkinto sosiaali-, musiikki-, terveydenhuolto- tai opetusalalta. Musiikin tiedot ja taidot, harrastusluonteisetkin, tukevat musiikkiterapian opintoja.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 1200 €. Hinta sisältää opetuksen, perusopinnot, lounaan ja aamupäiväkahvin päivittäin. 

Opiskelijat voivat myös majoittuja opistolla. Asumisen hinta 2 hh on 50 € / vko, 1hh 90 € / vko. 1 hh huoneita rajoitetusti. Majoituksen hintaan kuuluu myös aamiainen tiistaista perjantaihin ja päivällinen maanantaista torstaihin.

Opintoseteliavustus

Koulutukseen on mahdollista hakea opintoseteliavustusta. Opintoseteliä voivat hakea työttöminä työnhakijoina olevat (toimitettava todistus asiasta). Opintoseteliavusta on jaettavissa rajallinen määrä. Rehtori käsittelee hakemukset ennen opintojen alkua.

Koulutukseen on mahdollista hakea opintotukea. Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu ja aikuiskoulutusraha voivat olla mahdollisia opiskelijan lähtökohdista riippuen.

Kelan opintotuki
Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Haku alla olevalla lomakkeella. Haastattelut  heinäkuussa. Haku päättyy 4.8.2024.

Lisätiedot

opisto@eko.fi, p. 044 721 4802

ILMOITTAUDU TÄSTÄ