Ajankohta

21.8.2023-17.5.2024

Sisällön kuvaus

Opistovuosi sinulle, joka:

 • haluat parantaa opiskeluvalmiuksiasi toiselle asteella

 • kaipaat tukea opiskelumotivaation löytämiseen

 • haluat korottaa perusopetuksen arvosanoja

 • haluat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiasi

 • haluat itsenäistyä ja harjoitella arjen taitoja

 • haluat opiskella kansanopisto-opintoja (musiikki, suomen kieli)

Opistovuosi on kansanopistolinja oppivelvolliselle, jolta puuttuu toisen asteen tutkinto. Saat valmiuksia siirtyä jatkokoulutukseen. Opistovuosi sisältää kaikille yhteisiä opintoja sekä valinnaisia suuntautumisopintoja (harrasteopintoja). Suuntautumisopintoja on yli puolet opinnoista.

Yhteiset sisällöt (24 op):

 • arjen taidot ja elämänhallinta (4 op)
 • opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (4 op)
 • vuorovaikutus- ja viestintätaidot (4 op)
 • matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot 4 op
 • aktiivinen kansalaisuus (4 op)
 • opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (4 op)

Suuntautumisopinnot (29 op): ​​

MUSA
(instrumenttiopinnot, bändisoitto/ yhteismusisointi, musiikin hahmottaminen)

SUOMI
(perusopetuksen numeroiden korottaminen)

Kustannukset

Opetus, opetusmateriaalit ja ruokailut koulupäivinä ovat maksuttomia. Asuminen opiston asuntolassa kahden hengen huoneissa on maksutonta.

Kuluvan lukukauden 2022-2023 haku alla olevalla hakulomakkeella!

Lukuvuoden 2023-2024 haku yhteishaussa 21.2.-21.3.2023 osoitteessa www.opintopolku.fi

Lisätietoja ja materiaalia tästä
opisto@eko.fi
044 721 4802